Mari Bersama

Boek tusssen Adat en Integratie november 2008 051 FeroAfgelopen vrijdag voordat ik naar Terschelling afreisde nam ik afscheid ( zie mijn speech hieronder) van Fero Pentury, een groot strijdmakker voor de RMS in de Asser Molukse gemeenschap. Zondagavond bij thuiskomst lag een overlijdingsbericht in de bus van Halbe van den Bos, een vriend en oud-collega van het voormalig Arbeidsbureau. Beiden hadden gemeen zich op te komen voor de zwakkeren in de samenleving. Ieder op hun eigen wijze..

Bij het heengaan van Fero…

Keluarga Pentury dan Manuputty besar mijn condoleances gaan in de eerste plaats naar u maar ook naar de Molukse gemeenschap in Assen. Het overlijden van Fero betekent namelijk voor u en mij een groot verlies.
Ik sta hier als een kawan perdjuangan. Samen met Emang, Lody, Chris en Ann vormen wij de werkgroep die Fero als lid van MRA (Molukse Raad Assen) ondersteunen. Ook de condoleances namens de Regionale Werkgroep Herdenking 11 juni, waarin MRA participeert, breng ik bij deze aan u over. We leven allen met u mee in het verwerken van dit grote verlies.

Het is weer een tijd geleden dat ik het boek van wijlen Ir. J.A. Manusama: ‘Herinneringen aan mijn leven in de Oost 1910-1953’, las. Maar ik herinnerde de vraag die zijn vader aan dhr. Manusama stelde: ‘Zou je het wel doen’. Een reactie op het besluit van de heer Manusama om zich beschikbaar te stellen voor toetreding in de Zuid-Molukken Raad. Zoals bij de meesten onder u bekend is heeft dhr. Manusama een groot deel van zijn leven gewijd aan zijn volk.
Anno 2014 leven we in een ander tijdsgewricht, de context van acteren was voor Fero ook van een andere orde dan die van dhr. Manusama. Een op het eerste gezicht simpele vraag van de vader van dhr. Manusama duidt impliciet op de moeilijkheidsfactor om voor en met je eigen bangsa/mensen te werken.

Of dezelfde vraag ooit aan Fero uit haar eigen omgeving is gesteld is mij niet bekend. Afgezien van de beantwoording van deze vraag heb ik en met mij ook anderen in Fero een vrouw gekend die met passionele inzet zich heeft ingezet voor de Molukse gemeenschap.
Het functioneren van de wijkraad was verre van gemakkelijk. Als gevolg van grote sociale veranderingen bevond de wijkraad zich in een turbulente omgeving. De naweeën van de 70er jaren trokken diepe sporen in de gemeenschap. De lokale structuren bleken niet meer adequaat te kunnen reageren op de nieuwe sociale vraagstukken waarmee de gemeenschap te maken kreeg.

In het maatschappelijk speelveld dienden zich nieuwe spelers aan waarmee de Molukse samenleving zich kleurde tot een palet van een belangengemeenschap. Met de komst van nieuwe belangengroepen aan het front wijzigden zich ook de sociale en politieke verhoudingen in de Molukse gemeenschap. Assen, ooit het symbool van het RMS bolwerk in Nederland, was aan erosie onderhevig.
Tegen de achtergrond van dit decor opereerde Fero als enig overgebleven bestuurder van M.R.A. Als gekozene bleef ze trouw aan al die mensen die hun vertrouwen aan haar hadden geschonken. Ze was in al die jaren betrokken bij vele en diverse projecten en activiteiten. Samen met de wijkraad RMS Bovensmilde organiseerde MRA de jaarlijkse herdenking op 11 juni van de slachtoffers van de Punt in 77. Sinds drie jaar is deze groep uitgebreid met RMS groepen uit Hoogeveen, Marum, Oosterwolde en Hoogkerk.

Een aantal jaren geleden kwam de RMS in Assen in een kritieke situatie. De jaarlijkse vlaghijsing op 25 april werd slechts door een handjevol mensen bijgewoond. Er waren jaren dat alleen Fero en Benny de ceremoniële vlaghijsing verrichtten. Fero liet zich hierdoor niet ontmoedigen en een van haar acties was het formeren van een werkgroep die haar ondersteunt en met haar meedenkt. Thans is een duidelijke belangstelling en toename merkbaar van wijkbewoners voor de vlaghijsing en de nationale viering van onze proclamatiedag.
Als een van de architecten was Fero ook betrokken bij de totstandkoming van Het Moluks Platform Assen, een bundeling van Molukse Kerken, twee wijkraden en een huurdersbelangenvereniging.
Voortreffelijk werk heeft Fero afgeleverd met het project Mari Bersama, een zorgproject voor Molukse ouderen die begeleid worden door Molukse vrijwilligers. Een belangrijk aspect van dit omvangrijke project was de aandacht die uitging naar de vorming en educatie van de vrijwilligers. Bewust van de eigen kracht van de gemeenschap werden als vervolgstap de interculturele sessies ingezet met en voor andere zorgverleners.

Dit rijtje, wat zeker niet volledig is en slechts als doel heeft om een beeld te schetsen van de actieradius van Fero, zou ik willen afsluiten met de opmerking dat Fero ook ingeschakeld wordt bij individuele of gezinsproblemen. Waar haalde ze de tijd en energie vandaan, ging er wel eens door mijn hoofd.
Na de tragische dood van Benny trok Fero zich langzaam maar zeker terug uit het publieke domein. Ze had al haar energie nodig om dit grote persoonlijke verlies te verwerken en de juridische procedure rondom de kwestie van de dood van Benny goed af te wikkelen. Achteraf bleek dat ze zelf al enige tijd met lichamelijke klachten rondliep. Vlak voor 25 april jl. belde ze me nog op terwijl de werkgroep aan het vergaderen was. Ze klonk opgewekt. De goede boodschap gaf ik door aan de anderen.

Op 17 mei ontving ik een sms van Emang: “Fero is er slecht aan toe”. Ik dacht nog bij mezelf: ‘Ze knokt zich er wel weer boven op’. Op 18 mei volgde een nieuw bericht van Emang: ‘Fero is overleden’. Daar lag ze, vredig opgebaard in haar huis. Een krachtige, dappere en intelligente vrouw. Haar leven heeft ze volledig gewijd aan haar volk: belangeloos, integer en betrouwbaar. Met diepe pijn in ons hart nemen we als kawan2 afscheid van onze kawan perdjuangan: “Slamat djalan kawan dan terima kasih buat ale punja bekerdja sama”.

De nalatenschap van Fero luidt dan ook:
“Mari Bersama, laten we samen de schouders er onder zetten!”

Noes Solisa

Advertenties

Een gedachte over “Mari Bersama

  1. Dengan Perasaan Turut Berduka Cita!
    Semoga Keluarga Besar Pentury jang di tinggalkan mendapat Penghiburan serta Kekuatan dari Tuhan Jesus.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s