Mijn open brief aan John van den Heuvel

18422119_10206889954128002_1087178282923980852_oBeste John van den Heuvel,

Ik schrijf je deze mail, omdat ik erg verbolgen ben, over datgene wat ik gisteren heb gelezen. Het betreft een opiniestuk voor de Telegraaf over de treinkaping bij De Punt. Ik had jou altijd hoog zitten. Met veel interesse keek ik altijd naar jouw programma’s en ik vond dat jouw vak verstond. Ik vond jou ook diplomatiek correct en integer overkomen. Iets wat ik niet over jouw collega Peter R. de Vries kan zeggen, maar dat terzijde. Daarom vind ik het jammer dat uitgerekend jij zo’n verkeerde inschatting kan maken. Als jij zomaar iemand was uit de maatschappij, dan had ik niet eens de moeite genomen om te reageren. Wat zeg ik, ik zou niet eens reageren op amateurschrijvers en bloggers, die zichzelf een podium toe-eigenen.  Waarom zou ik? Maar jij bent een ander verhaal. Jij bent een bekend persoon. Alles wat jij zegt, wordt op een weegschaal gezet. Alles wat jij zegt, wordt al gauw voor waarheid aangenomen, want jij bent “de” John van den Heuvel! De man die criminelen ontmaskert, die ontvoerde kinderen weer veilig thuis brengt. Mensen kijken naar jou op en daarom vind ik het zo jammer dat jij niet eens de moeite hebt genomen om hoor en wederhoor toe te passen, voordat jij jouw opiniestuk schreef. Ik weet dat hoor en wederhoor niet van toepassing is, omdat het een opiniestuk is en dus jouw opinie, maar het zou wel netjes geweest zijn. Ik ben van mening dat jij er helemaal naast zit met jouw opinie. Iedereen heeft recht op een opinie, jij dus ook, maar verdiep je ook eerst in de Molukse geschiedenis, voordat jij jouw opinie vormt en begint te schrijven voor dat media- en tevens sensatiegeile krantje van jou, De Telegraaf. Ik zal de meest opvallende uitspraken van jou benoemen en er een passend antwoord op geven:

“Via bepaalde media worden we al een tijdje op de hoogte gehouden van verwoede pogingen om de mariniers die op 11 juni 1977 met gevaar voor eigen leven een einde maakten aan de gijzeling in een trein bij De Punt aan de schandpaal te nagelen. Zonder enige vorm van bewijs worden deze toen jeugdige frontsoldaten nu in het verdachtenbankje gezet.”

 Voor een misdaadverslaggever en onderzoeksjournalist vind ik het jammer dat jij niet de moeite hebt genomen om het onderzoeksrapport “Air Mata Kebenaran” van Jan Beckers, over de beëindiging van de treinkaping onder de loep te nemen. Door tevens te zeggen “zonder enige vorm van bewijs”, verwerp jij de uitspraak van de rechter, namelijk het tussenvonnis. De rechter claimt namelijk dat mede op basis van het onderzoeksrapport, een vervolgonderzoek nodig is, om tot een definitief uitspraak te komen. Vandaar het verzoek van de rechter om de mariniers te verhoren en de geluidsopnames vrij te geven. Trouwens, ik neem aan dat jij de geluidsopnames ook hebt gehoord? Vind jij dat ook geen bewijs?

“Nadat zij een generatie – ruim vijfentwintig jaar – hadden gewacht op het inlossen van de beloften van de Nederlandse regering, wilden enkelen van de jongere generatie hun situatie niet meer accepteren en gingen over tot radicale acties. Gijzelingsacties door Molukse jongeren kenmerkten zich door wreedheid.” 

Onze opa’s, ik ben 3e generatie, hadden niet alleen gewacht, ze werden genegeerd! Doodgezwegen. Diplomatieke acties en vreedzame demonstraties haalden niks uit. Een kort geschiedenislesje voor jou John, wat je wellicht kent: Molukkers dienden in de KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger). Molukkers vochten voor de Nederlandse driekleur. Eerst tegen de Jappen, daarna tegen Indonesië. Na de onafhankelijkheid van Indonesië, moesten de Nederlanders vertrekken. Meer dan 12.500 Molukse KNIL-militairen waren hiervan de dupe. Nederland hield ze zoet door valse beloftes te doen. Zij beloofden Molukkers, dat als ze tijdelijk naar Nederland kwamen voor maximaal 6 maanden, zij daarna veilig konden terugkeren naar een Vrije Molukse Republiek (Republik Maluku Selatan). Eenmaal in Nederland werden de 12.500 Molukse militairen ontheven uit hun militaire functie. Een tijdelijk verblijf werd een definitief verblijf. Daar sta je dan met je gezin in een koud vreemd land. Bedrogen door de Nederlandse driekleur. De Molukkers werden weggestopt in voormalige Duitse (doorvoer)kampen, zoals Kamp Westerbork. Ver weg van de Nederlandse beschaving. In de jaren die daarop volgden haalden diverse vreedzame, politieke acties niks uit. Stelselmatig werden de voormalige trouwe Molukse KNIL-militairen genegeerd. Hun kinderen pikten dit niet langer en begonnen langzamerhand, door Nederlands toedoen, te radicaliseren. Ze besloten om het over een andere boeg te gooien, met alle gevolgen van dien. Natuurlijk kenmerkten de acties door Molukse jongeren, zich door wreedheid. Maar wat verwacht je anders van een volk in ballingschap die zich vernederend, verraden, vertrapt en niet serieus genomen voelt, door hun voormalige kolonisator? De acties waren een vorm van wanhoopsdaad. Als het niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks hebben ze gedacht. Geef ze eens ongelijk? Als er vanaf het begin naar ons geluisterd werd, dan was dit alles niet nodig geweest.

“Natuurlijk valt te begrijpen dat de nabestaanden alsnog precies willen weten wat er gebeurde en hoe hun familieleden stierven. De vraag is of daar een rechtszaak en een schadeclaim voor nodig is. Is het de families te doen om de waarheid of om geld? Zouden de nabestaanden zich in dit geval realiseren dat de gijzeling in De Punt voor alle betrokkenen nog altijd een open wond is? Ook voor de gegijzelden van toen en de veelal jonge mariniers, die in een soort oorlogssituatie koelbloedig moesten optreden. Hebben die ooit om geld gezeurd vanwege de opgelopen trauma’s?”

John, deze citaat van jou valt me nog het meest tegen. Vol ongeloof las ik dit, want ik had jou hoger ingeschat. Maar goed, ik zal het uitleggen: De wet schrijft voor dat als je iemand aanklaagt, dan is diegene verplicht om de schade te vergoeden, tenzij hij bewijst dat deze niet het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor hij zelf aansprakelijk is. Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend. De schade dient dus in causaal verband te staan met het ongeval net als dat uw klachten en beperkingen in relatie dienen te staan met het ongeval. (artikel 6:98 & Artikel 6:99) Zonder een acceptabele schadevergoeding eis, wordt een aanklacht dus niet in behandeling genomen. Er bestaat de opvatting dat het de nabestaanden om de schadevergoeding gaat. Dit is pertinent onjuist. Het enige wat de nabestaanden willen weten, is wat er exact met hun zoon/broer/neef/zus is gebeurd in de trein. Het enige wat ze willen weten is of ze op een rechtmatige- of onrechtmatige manier zijn omgekomen. Om hierachter te komen, is een rechtszaak de enige optie. Om ervoor te zorgen dat de aanklacht behandeld werd, moest dus ook een schadevergoeding verplicht zijn. Dit is dus niet de wens van de nabestaanden, maar een wettelijke bepaling. Dat zou jij als voormalig politieagent toch wel moeten weten John?

Uiteraard beseffen de nabestaanden natuurlijk dat het nog een open wond is. Anders zou dat 40 jaar na dato toch niet meer zo gevoelig liggen? Weet je John, het is natuurlijk makkelijk om vanachter jouw laptop op een veilig afstandje een opiniestuk neer te pennen, maar ben jij weleens in Assen en Bovensmilde geweest? Heb jij weleens gepraat met alle nabestaanden, dus met zowel de Nederlandse als de Molukse kant? Wat weet jij van het monument die in Bovensmilde staat, op de plek waar de school stond? Wie waren de initiatiefnemers om dat monument te realiseren? Het was een gezamenlijk initiatief van de beide gemeenschappen John.

“Deze rechtszaak had om meerdere redenen nooit gevoerd moeten worden. Open gesprekken tussen alle betrokkenen hadden partijen bij elkaar kunnen brengen en veel eerder de ware gebeurtenissen op tafel gekregen, dan dit proces dat bij voorbaat alleen maar verliezers kent. De (oud-)mariniers van De Punt verdienen hoe dan ook geen beschamende plek in de rechtszaal, maar een heldenstatus.”

Met deze uitspraak ben jij bij mij van jouw sokkel afgevallen en heb je gefaald als journalist zijnde. John, de Molukse gemeenschap is een open gemeenschap. Wij zijn gastvrij en hebben respect in omgang naar elkaar toe, hoog in vaandel staan. Hierbij nodig ik jou uit, om aanstaande zondag 11 juni 2017 de jaarlijkse herdenking in Assen en Bovensmilde bij te wonen. Hoewel ik denk dat jij jouw opiniestuk had geschreven puur en alleen om te scoren, omdat het een actueel onderwerp is en jij jouw graantje erin wilt meepikken, geef ik jou het voordeel van de twijfel. Kom langs op de herdenking. Praat met de nabestaanden en het zou jou sieren, dat ik jouw bevindingen van de herdenking in de krant terug kan lezen.

Met vriendelijke groet,

Emerson Terinathe

3e generatie Molukker uit Assen.

 

(gemaild naar: jvdheuvel@telegraaf.nl)

11 gedachtes over “Mijn open brief aan John van den Heuvel

 1. Geweldig stuk. Uitstekend verwoord. Chapeau. Ik heb me als Belanda al vroeg in de geschiedenis verdiept (misschien wel omdat mijn over-overgrootmoeder een Indische was) en schaam me diep voor hetgeen de opvolgende Nederlandse regeringen de Molukkers en ook de Indo’s hebben durven aandoen. Nogmaals complimenten met jouw verweerschrift tegen zoveel onnodige vooringenomen ignorantie.

 2. Duidelijk is dat de Molukse gemeenschap door de Nederlandse staat slecht en oneerlijk is behandeld. Zij waren loyaal aan Nederland en werden gedwongen te verhuizen.onder valse beloften. Geen enkele twijfel. Rechtvaardigt dat de radicale acties die ze uitvoerden? Nee, in geen geval. Moet er nog wat recht gezet worden? Ja natuurlijk, ofschoon ik denk dat de RMS optie nooit meer gerealiseerd zal worden, daarvoor is Indonesië eenvoudig een te machtig land geworden. Ik vind het alleen jammer dat nu de uitvoerders van het beleid van de Nederlandse regering de zwarte piet krijgt toegespeeld. De mariniers deden wat hen door de staat was opgedragen te doen, professioneel en efficiënt. Als dat als onjuist, te grof, onmenselijk wordt betiteld is m.i. de Nederlandse Staat, destijds vertegenwoordigd door Dries van Agt, het instituut dat zou moeten worden aangeklaagd.

 3. Die mensen gaven alles voor Nederland,en zijn zwaar in de steek gelaten door de Nederlandse regering.
  Ik heb alles gevolgd,en vriendschap gehad met een Molukse jongen.
  Dit is dan ook een trieste bladzijde,in de Nederlandse geschiedenis.
  En kan me heel goed voorstellen,wat de mensen hebben moeten doormaken.
  SCHANDE

 4. Pingback: Beste Emerson. Beste John | Emerson Terinathe

 5. Excellent letter, Mr. Terinathe. Finally, the younger generations are speaking up against the injustices done to the Dutch patriots of the Dutch East Indies. The bungled independence, the empty promises and the withholding of information against all who deserved compensation and the facts…has been going on too long. It has become a human rights issue. While you are speaking up for the Molukse gemeente, we should be one. Whether it is the Indischen, the Molukkers, the Totoks…all who have been traumatized deserve respect and factual information.

 6. Heel goed verwoord ook ik heb mij verdiept in de geschiedenis van het Molukse volk Al toen jou voor- ouders binnen kwamen . Op school had ik een geweldige Leraar die had al lang door dat de Nederlandse staat dit wel onder het vloer kleed zou schuiven.Ben door nieuwsgierig heid ook op .onderzoek gegaan. Zo jong als ik was .Was ik begaan met het Molukse volk.en ook de Indo,s die ook bijna tegelijk hier binnen.kwamen . ik zag geen kleur verschil ik zag mensen die berooid binnen kwamen.Gelukkig konden mijn ouders mijn gedrag wel goed keuren.Ik kan hier een heel verhaal over schrijven Tussen haakjes mijn man zat ook in het KNIL .Niet veel van hem er over gehoord mijn man was gesloten , Maar als er perongeluk wat gezegd werd door hem werd het vast gehouden. Wens jou en je familie veel sterkte het wordt tijd dat de regering eens na gaat denken en wat empathie toont.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s